Skattenyheter

Tänk på att koncernbidrag ska redovisas öppet och vid samma deklarationstidpunkt

Möjlighet till paketering av tillgångar kan komma att slopas (utreds)

Stopplagstiftning - Lagstiftaren accepterar inte Kattrumpor från ock med 28/10-16

Anställd delägare bildar eget AB och fakturerar förre arbetsgivaren-godtas inte

Kammarrätten och SKV ändrar fördelningen av HB/KB vinst-arbetsinsats & risktagande viktigast

Bedömningen av väsentlig anknytning hårdnar

Allt fler konferensdeltagare beskattas (bl a NewYork o Dubairesor)

Nya kriterier från SKV för att acceptera värdepappersrörelse

SKV inför begreppet ”förstahandsanpassning” av fastighet = inget direktavdrag vid ändrad verksamhet
(Efter detta har dock KR Göteborg accepterat direktavdrag för ändring av garage till gym)

Icke avskilt kontorsrum – inget kostnadsavdrag, heller inte för inventarier i detta enl KR

Golf (Pay & Play & ranch) kan bli godkänd motionsförmån enligt SRN-beslut

Höstbudgeten-Max reduktion förmån miljöbil 10 000 kr.Representationsavdraget slopas.


 På denna sida kommer vi kontinuerligt att uppdatera er med ett urval av  nyheter som rör aktuella skattefrågor, inttressanta domar och landra noteringar.

© Copyright 2017, Abl Skattexpert K Rengholt AB