Skattenyheter

Anställd delägare bildar eget AB och fakturerar förre arbetsgivaren-godtas inte utan behandlas som lön

Bedömningen av väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse hårdnar

Allt fler konferensdeltagare beskattas (bl a NewYork o Dubairesor)

SINK-skatten höjd till 25 % (personer bosatta utomlands med inkomster från Sverige)

Förslag om flyttskatt (rör inte ISK, fastigheter, bostäder eller tillgångar i näringsverksamhet)

SKV inför begreppet ”förstahandsanpassning” av fastighet = inget direktavdrag vid enbart ny hyresgäst

Icke avskilt kontorsrum – inget kostnadsavdrag, heller inte för inventarier i detta enl KR

Statslåneräntan nov 2017 blev 0,49 %

Brytpunkterna 2018 är 468 600 kr respektive 675 600 kr

Golf (Pay & Play & ranch) har accepterats som skattefri personalvårdsförmån: HFD 2018-01-15

Representationsavdraget slopas helt                       t

 På denna sida kommer vi kontinuerligt att uppdatera er med ett urval av  nyheter som rör aktuella skattefrågor, inttressanta domar och landra noteringar.

© Copyright 2018, Abl Skattexpert K Rengholt AB