Skattekonsultationer rörande företag & privatpersoner

Även om vi är specialiserade på aktiebolagsbeskattning hjälper vi både företaget,  dess ägare och andra privatpersoner att lösa sina skatteproblem.

Är du i behov av att få skattefrågor lösta är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi guidar dig rätt i skattedjungeln, oavsett om det rör sig om frågor om omstrukturering, underpristransaktioner, koncernbidrag, underskottsfrågor, andra företagsfrågor eller privata skattefrågor. Även frågor kring skattefriheten för ideella föreningar och stiftelser kan behöva utredas.
 

Fåmansföretagsreglerna har idag en mycket central betydelse vid beskattningen av små och medelstora företags ägare – detta gäller även för vår rådgivning.


Är du i behov av skattekonsultation är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi guidar dig rätt i skattedjungeln, oavsett om det rör sig om företagsbeskattning eller privata skattefrågor.

© Copyright 2018, Abl Skattexpert K Rengholt AB