Överlåtelse av fastigheter & andra tillgångar

Låt oss hjälpa er med överlåtelser av egendom genom försäljning - eller gåva.

Ska ditt företag avyttra fastighet, hela eller delar av verksamheten eller du privat  avyttra egendom hjälper Skatteexperten dig gärna. Låt oss på Skatteexperten hjälpa dig för att överlåtelsen ska gå så smidigt och rätt till som möjligt. Underprisreglerna med sina skattefördelar finns alltid i fokus. Vi står även till tjänst vid överlåtelser av andra tillgångar.


 

© Copyright 2018, Abl Skattexpert K Rengholt AB